ఇవాంకా మా పాలిట నెలవంక…..

ముందుగా ఇవాంకా ట్రంప్ గారికి మా ఇండియా తరుపునుండి మేము మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నాం.మీరు మా ఇండియాకు రావడం మాకు ఎంతో ఆనందముగా ఉంది.ఇవాంకా గారు మీరు హైదరాబాద్ మాత్రమే చూడకండి. ఎందుకంటే మా నేతలు హైదరాబాద్ మాత్రమే అభివృద్ధి చేసారు.మీరు మా రాష్ట్రంలో ఉన్న జిల్లాలను కూడా చుడండి అప్పుడు మా నేతల పరిపాలన మీకు తెలుస్తుంది.మీరు మా నేతలు ఇచ్చిన బహుమతులు చూడకండి.అందులో మా చేనేతలు పడిన కష్టం చుడండి.మీరు చార్మినార్ మాత్రమే కాకుండా […]

Read More ఇవాంకా మా పాలిట నెలవంక…..

ఒక్క సారి ఆలోచించండి

  హాయ్ హలో ఎలా ఉన్నారు  ఈ  సమాజం లో ఎం జరుగుతుంది .  20 సంవత్సరాలుగా పెంచి పెద్ద చేసి బాగా చదువుకోమని డబ్బులు ఇచ్చి నీ ఇష్టం నాన్న నీవు  బాగా చదువు కుంటానంటే నా అంత సంతోసించేవాడు ఎవరు ఉండరు కదా అని నాన్న  ప్రేమతో తాను సమయానికి తిండి తినక ఎండనక వాననకా తన ఆరోగ్యం బాగా లేకపోయినా తన కంటూ ఒక కొడుకు ఉన్నాడని  ఒక నమ్మకంతో తాను శ్రమించిన […]

Read More ఒక్క సారి ఆలోచించండి